Rechtspraak

14/07/2023

293 - VOETBAL - Voetbal - Tussenpersoon - akkoord clearing departement KBVB - nietige overeenkomst - gevolgen

De bepalingen van artikel 8 van het Vlaams Decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling raken de openbare orde. Het arbitragecollege stelt vast de overeenkomst tot dienstverlening nietig is, nu de overeenkomst niet voorafgaand aan de arbeidsovereenkomst werd gesloten. De naam van tussenpersoon werd ook niet in de arbeidsovereenkomst vermeld zoals vereist door artikel 6 van de FIFA “ Regulations on Working with Intermediaries” en artikel B 8.28 van het KBVB Reglement Tussenpersonen. Het college oordeelde dat de overeenkomst tot dienstverlening in deze werd afgewend van haar doel in die zin dat zij in werkelijkheid een commissievergoeding toekende voor de bemiddeling van een arbeidsovereenkomst tussen de speler en de club. Het loutere feit dat het clearing departement haar goedkeuring gaf voor de betaling van de factuur doet geen afbreuk aan de vaststelling dat de overeenkomst nietig is. De vordering tot betaling van de factuur opgesteld op basis van de nietige overeenkomst is ongegrond.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal

Zoek op trefwoord