Samenstelling

Algemene Vergadering

De heer C. COOMANS,
Mevrouw D. GAVAGE,
De heer P. URBAIN,
vertegenwoordigers BOIC

Mevrouw K. PERSYN,
,
vertegenwoordigers atletencommissie BOIC

De heer D. DE MAESENEER,
Mevrouw J. QUIRIN,
vertegenwoordigers federaties individuele sporten

De heer D. COULON,
De heer T. BORGIONS,
vertegenwoordigers sportfederaties ploegsporten

De heer M. LEROY,
De heer K. MARYSSE,
vertegenwoordigers werknemersorganisatie

De heer Ph. BERBEN,
vertegenwoordiger beroepsliga's


Raad van Bestuur

De heer C. COOMANS,
voorzitter

Mevrouw J. QUIRIN,
ondervoorzitter

De heer P. URBAIN,
secretaris generaal

De heer Ph. BERBEN,
penningmeester

Mevrouw K. PERSYN,
lid

De heer D. COULON,
lid

De heer M. LEROY,
lid

Arbiters

De heer G. DE CROOCK,
Voorzitter van de arbiters


Administratief directeur

Mevrouw C. DEMUYNCK,
Administratief Directeur