Rechtspraak

25/06/2023

309 - VOETBAL - Jeugdlicentie pro league 2023-2024 - Vormvoorschriften en Beroepstermijn - puntensysteem

Artikel 17.1 van het reglement BAS voorziet geen vormvoorschriften met betrekking tot de wijze waarop beroep dient aangetekend bij het BAS.
Het reglement Jeugdlicentie 2023-2024 van de Pro League bepaalt dat hoger beroep mogelijk is bij het BAS binnen een termijn van drie werkdagen na de bekendmaking aan de club van hun definitieve score en het volledig klassement van de clubs. Door het verzoekschrift binnen de drie dagen aan het BAS te bezorgen is het beroep regelmatig naar tijd en vorm. De beroepstermijn van drie dagen impliceert niet dat binnen die termijn het beroep aan de Pro League ter kennis dient gebracht.
Het puntensysteem met het oog op de indeling in reeksen, is er op gericht investeringen te bevorderen en belonen die specifiek gemaakt zijn ter bevordering van de jeugdwerking.
Investeringen in de kwaliteit van het hoofdterrein en de bijhorende hoofdtribune, zijn niet specifiek gemaakt om de jeugdwerking te bevorderen.
Beroep ongegrond.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal

Zoek op trefwoord