Rechtspraak

04/03/2023

274 & 275 - VOETBAL - Beslissing KBVB Nationale Kamer in de strijd tegen discriminatie en racisme - bewijs -scheidsrechter verslag - verklaringen van derden

De enige arbiter stelt vast dat verklaringen van spelers en gerechtelijke correspondenten van de respectievelijke clubs tegenstrijdig zijn omtrent het feit of een speler zich schuldig maakte aan racistische uitlatingen. De arbiter stelt vast dat het wedstrijdverslag van de scheidsrechter, wiens objectiviteit wordt vermoed, geen melding maakt van racistische uitlatingen. De arbiter is van oordeel dat verklaringen, die geen eigenlijke getuigenverklaring zijn, niet overtuigen wanneer ze uitgaan van personen die op één of andere manier bindingen hebben met de club en werden afgeleverd nadat er door deze club klacht was ingediend. Ook de verklaring van de betrokken speler kan volgens de arbiter niet als objectief bewijs worden aanzien.
De arbiter oordeelt dat er onvoldoende bewijzen zijn en vernietigt de sanctie uitgesproken in eerste aanleg.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal

Zoek op trefwoord