Rechtspraak

08/08/2022

270 - VOETBAL - Jeugdlicentie Pro League 2022-2023 - Onduidelijkheid inzake beroepsmogelijkheden - Nieuwe stukken - Bewijslast

In de discussie of het beroep inzake jeugdlicenties dient aangetekend tegen de beslissing houdende mededeling van de definitieve score dan wel tegen beslissing inzake de bekendmaking van de reeksindeling, stelt het arbitragecollege vast dat het jeugdlicentiereglement onvoldoende precies is met betrekking tot de beslissing waartegen beroep kan worden aangetekend. Naar het oordeel van het arbitragecollege kunnen de bepalingen niet in het nadeel van de club worden uitgelegd teneinde haar het fundamenteel recht tot het aanwenden van rechtsmiddelen te ontzeggen zodat haar beroep ontvankelijk is.
Van het arbitragecollege kan niet worden verwacht dat zij de bewijsvoering in de plaats van de club op zich neemt. Het is aan de club om te bewijzen dat zij een hogere score verdient dan diegene welke haar werd toegekend.
De ter zitting nieuwe overgelegde stukken worden niet aanvaard. Dit volgt uit het feit dat partijen dit zelf overeenkwamen in de arbitrageovereenkomst en bovendien uit het feit dat de club geen dienstige reden aanvoert die verklaart waarom zij niet vroeger over de betrokken stukken kon beschikken.
Beroep ongegrond.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal

Zoek op trefwoord