Rechtspraak

08/07/2021

229 - PETANQUE - Tumult tijdens wedstrijd – Gele kaart – Verbolgen reactie – Tuchtsanctie – Schorsing van 18 maanden en geldboete – Beroep gedeeltelijk gegrond – Schorsing verminderd – Geldboete bevestigd

Het arbitragecollege kan de proportionaliteit van de straf in functie van de inbreuken vrijelijk beoordelen. Het oordeelt dat de tuchtsanctie opgelegd door de tuchtcommissie niet in evenredigheid is met het gebeuren tijdens de wedstrijd, ook al heeft de speler zich niet gedragen zoals het hoorde toen hij een gele kaart heeft aangevochten bij de wedstrijdtafel of toen hij bij fouten van de wedstrijdorganisatie beledigingen “ad hominem” formuleerde.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Petanque

Zoek op trefwoord