Rechtspraak

14/06/2021

240 - LICENTIE - Licentie A - Weigering licentie door licentiecommissie - Voldaan aan licentievoorwaarden - Toekenning licentie

Met de verklaring van de verwerende partij, is het arbitragecollege van oordeel dat het beroep gegrond is. De verzoekende partij voldoet aan de voorwaarden tot het toekennen van een licentie A voor het seizoen 2021-2022.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Arbitrage

Zoek op trefwoord