Rechtspraak

06/05/2021

235 - VOETBAL - Licentie profvoetbal 1A en 1B, licentie nationale amateurclub en Europese licentie seizoen 2021-2022 – Weigering licentie door Licentiecommissie – Rapport Auditeur-generaal – Voldaan aan licentievoorwaarden – Toekenning licentie – Opvolging financiële situatie – Verzending naar Licentiecommissie voor verdere afhandeling

Een maximale opvolging van de situatie van de club, conform artikel P7.38 van het Bondsreglement, is noodzakelijk. In het kader van dit toezicht moet de club maandelijks financiële informatie aanleveren. In geval van aanhoudende tekortkomingen of tekortkomingen waaraan geen gevolg wordt gegeven, zal door het Auditoraat voor de licenties een verslag worden opgemaakt aan de Licentiecommissie. De zaak wordt volgens artikel B11.116 Bondsreglement voor verdere afhandeling verzonden aan de Licentiecommissie.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal

Zoek op trefwoord