Rechtspraak

01/03/2021

228 - VOETBAL - Covidpandemie - Stopzetting competitie - Crisiscel - Uitstel opstart competitie 1ste nationale amateur - Vraag tot afwerken heenronde en tot opstart mini-competitie voor promotie naar 1B - Onderscheid tussen professionele en niet-professionele spelers - Afwijzing vordering

Het arbitragecollege heeft niet de bevoegdheid om het competitieformat binnen de KBVB/VV te organiseren of de competitie te regelen, maar kan wel opleggen dat te doen, voor zover hun beslissing om dat niet (meer) te doen als kennelijk onredelijk wordt aanzien.
Gezien het gegeven dat de uitzondering wordt beoordeeld op het niveau van de competitie en een meerderheid van de betrokken clubs de competitie niet wenste verder te zetten, is de beslissing van de KBVB/VV om geen aanvraag in te dienen om de competitie te kunnen hervatten met alle clubs en bijgevolg de competitie stop te zetten en om niet in te gaan op de vraag om een mini-competitie te organiseren, niet kennelijk onredelijk.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal

Zoek op trefwoord