Rechtspraak

08/07/2020

202 & 203 & 204 - VOETBAL (gedeeltelijke arbitrale uitspraak)

Verhaal tegen de beslissing van de algemene vergadering van de Pro League en tegen de bondsreglementswijzigingen in verband met de stopzetting van de competitie -

Op grond van artikel 22 van het arbitragereglement van het BAS moet een derde, om in de procedure te kunnen tussenkomen, door een eerdere gesloten overeenkomst aan een arbitragebeding gebonden zijn -

Oproeping voor de algemene vergadering niet regelmatig : middel niet aanvaard omdat bezwaarlijk kan worden voorgehouden dat de eisers door de agenda werden misleid -

De beslissing om de club te doen degraderen is kennelijk onredelijk en moet worden vernietigd aangezien het niet uitgesloten was dat de club zich nog zou kunnen redden - Geen redelijke verantwoording gegeven voor de verschillende oplossingen voor 1A (stopzetting van de competitie) en 1B (beslissing dat de terugwedstrijd voor de promotie diende gespeeld te worden) – Het behoort niet tot de bevoegdheid vanhet arbitragecollege om de club terug te plaatsen naar afdeling 1A -

Als de terugwedstrijd voor de promotie naar 1A niet zou kunnen plaatsvinden biedt de promotie van Westerlo een niet onredelijke oplossing die de voorrang geeft aan promotie op basis van sportieve resultaten voor een situatie die niet voorzien is door de reglementen -

Heropening van de debatten met betrekking tot het ingeroepen middel van de schending van de mededingingsregels.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal

Zoek op trefwoord