Rechtspraak

06/06/2020

180 – FUTSAL – COVID-19 Pandemie – Stopzetting competitie – Crisiscel – Interpretatieve beslissing gevraagd aan Hoge Raad – Vastlegging eindrangschikking en aanduiding stijgers en dalers – Marginale toetsingsbevoegdheid BAS – Aangevochten beslissing niet kennelijk onredelijk of onrechtmatig – Vordering ongegrond

Het BAS heeft slechts een marginale toetsingsbevoegdheid, met andere woorden het BAS kan slechts oordelen of de beleidsbeslissing die door de bevoegde instantie(s) binnen de KBVB werd genomen al dan niet kennelijk onredelijk is, en met andere woorden of een bevoegde instantie, in dezelfde omstandigheden geplaatst, in alle redelijkheid tot het genomen besluit had kunnen komen.

De beslissingen van de Hoge Raad en van de crisiscel tot stopzetting van alle kampioenschappen voor het seizoen 2019-2020, die inhielden dat er geen eindrondes, play-offs of testwedstrijden zouden worden gespeeld om de eindrangschikking te bepalen, dan wel om stijgers en dalers aan te duiden, en die gevalideerd werden in de raad van bestuur van Voetbal Vlaanderen en in de raad van bestuur van de KBVB, zijn op zich niet onredelijk of onrechtmatig, temeer daar er in de beslissingen wordt toegevoegd dat er geen ploegen in overtal worden toegevoegd. Indien zou worden beslist om de verzoekers te laten stijgen op basis van de aangehaalde algemene regels van het Bondsreglement, dan zouden er in de Elite-reeks twee ploegen op overtal zijn, hetgeen men in de beslissingen net wenste te vermijden.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Zaalvoetbal

Zoek op trefwoord