Rechtspraak

26/06/2019

155 - VOETBAL - Wrakingsverzoek

Twee vennoten van het advocatenkantoor van de voorzitter van het arbitragecollege zijn leden van een Commissie van de KBVB - De twee vennoten waren niet betrokken in de behandeling van het dossier en zijn, net als de voorzitter van het arbitragecollege, gebonden door het beroepsgeheim en een deontologie - Geen reden om aan te nemen dat de voorzitter van het arbitragecollege blijk geeft van (een schijn van) partijdigheid of afhankelijkheid ten opzichte van de KBVB - Wrakingsverzoek ontvankelijk doch ongegrond

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Wraking

Zoek op trefwoord