Rechtspraak

25/07/2018

129 & 130 - VOETBAL - Reekssamenstelling tweede en derde klasse amateurs – Consequenties van niet-verkrijging door SK Lierse van licentie voor eerste afdeling B – SK Lierse zakt naar tweede amateurklasse Voetbal Vlaanderen – Curator van SK Lierse laat pas in juni, en dus na de start van de eindrondes, weten dat het stamnummer wordt opgegeven – Twee deelnemers aan eindronde dalen van tweede klasse amateurs worden aangeduid waaruit eventueel geen, één of twee bijkomende dalers zullen voortkomen – Bijkomende daler uit eindronde dalen van tweede klasse amateurs wanneer in eindronde van eerste klasse amateur de deelnemer uit eerste klasse amateurs Voetbal Vlaanderen is, maar de winnaar van de eindronde een ACFF club is – Drie laatst gerangschikte clubs van iedere reeks in derde klasse amateurs Voetbal Vlaanderen dalen naar provinciale reeks – Verhaal afgewezen als ongegrond

Uit de samenlezing van diverse bepalingen van het reglement van de KBVB, blijkt dat het de bedoeling is dat nationale (eerste klasse amateurs) en regionale (tweede en derde klasse amateurs) klassen op elkaar worden afgestemd, vermits is voorzien dat in iedere klasse de competitie verloopt in één of meerdere reeksen van 16 clubs. Uit de bepalingen van het reglement valt af te leiden dat een overwinning in de eindronde op zich geen zekerheid verschaft van het behoud van zijn plaats in de betrokken klasse, doch integendeel dat het aantal dalers afhankelijk is van andere elementen, waarbij wordt verwezen naar het aantal dalers in hogere klasse en het evenwicht tussen Voetbal Vlaanderen en ACFF. De niet-toekenning van de licentie voor zowel profvoetbal 1B als voor eerste amateurklasse heeft als gevolg dat de degradatie van SK Lierse wegens het niet-bekomen van een licentie zich uitstreekt over twee afdelingen. Hoewel de degradatie effectief pas uitwerking zou hebben in het daaropvolgend seizoen, heeft zij toch rechtsreekse gevolgen voor het vervolg van de eindrondes stijgen en dalen in het lopende seizoen.

Uit artikel P421.22 kan worden afgeleid dat in eerste instantie rekening moet worden gehouden met de clubs die, na verhaal bij het BAS, definitief geen licentie bekomen, alvorens tot concrete invulling van de eindrondes te kunnen overgaan. Hieruit volgt dat eerst artikel B1532.12 moet worden toegepast en pas nadien de concrete invulling kan gegeven worden welke ploegen effectief de eindronde zullen spelen.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal

Zoek op trefwoord