Rechtspraak

12/06/2018

120 - VOETBAL - Incidenten die geleid hebben tot onderbreken van een 15-tal minuten van wedstrijd - Supporters van bezoekende voetbalclub - Sanctie opgelegd door KBVB en betaald door club - Schadevergoeding opgelegd door Pro League - Geen dubbele bestraffing - Geen schending van gelijkheidsbeginsel - Geen schending van artikel 6 B.W. - Objectieve aansprakelijkheid van professionele voetbalclubs voor hun supporters - Vordering afgewezen

Het komt niet aan het arbitragecollege van het BAS toe de bevindingen van de scheidsrechter en de match delegate in twijfel te trekken, aangezien deze vaststellingen nooit bij de bevoegde bondsinstanties werden betwist en de club de door de KBVB opgelegde sanctie heeft aanvaard en betaald. De door de Pro League gevraagde vergoeding komt voort uit een door de leden van de Pro League afgesloten overeenkomst en heeft als bedoeling om de imagoschade te vergoeden die voortvloeit uit ernstige incidenten. De schadevergoeding kan dan ook niet worden beschouwd als een sanctie, zodat er geen sprake is van een dubbele bestraffing.

Er is geen sprake van schending van het gelijkheidsbeginsel, omdat uit het bijgebracht overzicht blijkt dat ook in andere zaken een schadevergoeding werd vereffend wanneer ingevolge incidenten de scheidsrechter verplicht was de wedstrijd te onderbreken en/of stop te zetten.

Het principe van de objectieve aansprakelijkheid van professionele voetbalclubs voor hun supporters wordt aanvaard door de rechtspraak van het BAS, zodat er geen sprake is van schending van artikel 6 B.W.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal

Zoek op trefwoord