Rechtspraak

05/12/2023

317 - VOETBAL

Mogelijke racistische uitlatingen ("vuile Arabier") door een speelster tijdens een wedstrijd - Krachtens het reglement van de KBVB onthoudt elke club of aangeslotene zich van elke vorm van discriminatie op basis van o.a. ras, nationale of etnische afkomst - Het gebruik van de termen "vuile Arabier" is een daad van discriminatie - In tuchtzaken en in strafzaken moeten de rechten van de verdediging worden nageleefd en ligt de bewijslast bij de autoriteit - In casu wordt het doorslaggevende bewijs van het feit dat een speelster de betrokken termen heeft uitgesproken niet tot genoegen van recht geleverd- De beslissing van de Nationale Kamer in de Strijd tegen Discriminatie en Racisme wordt hervormd.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal

Zoek op trefwoord