Rechtspraak

14/11/2023

314 - VOETBAL - Geen toestemming tot betaling van de factuur van een tussenpersoon gegeven door de Clearing Kamer van de licentiecommissie

Het verhaal tegen deze beslissing is geen hoger beroep maar een verzoek tot vernietiging - Het arbitragecollege kan in het kader van de marginale toetsingsbevoegdheid de beslissing alleen vernietigen wegens schending van het Reglement of van een bepaling van dwingend recht of openbare orde, of omdat de beslissing kennelijk onredelijk is - In casu heeft de Clearing Kamer vastgesteld dat de overeenkomst niet voldeed aan de reglementaire eis van de frequentie van de betalingen - In het kader van zijn marginale toetsingsbevoegdheid stelt het arbitragecollege vast dat de bestreden beslissing niet kennelijk onredelijk is - De partijen blijven gebonden door de overeenkomst en kunnen de wettelijke mechanismen van het verbintenissenrecht in werking zetten.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal

Zoek op trefwoord