Rechtspraak

13/11/2023

310 - VOETBAL - Tussenpersoon - vergoeding

Het arbitragecollege stelt vast dat de dienstverleningsovereenkomst met de speler gesloten werd na de arbeidsovereenkomst tussen speler en club, doch dat de tussenpersoon zijn rechten put uit een verloningsovereenkomst gesloten met de speler voorafgaandelijk de arbeidsovereenkomst tussen club en speler. De opzeg van de dienstverleningsovereenkomst en eventuele nietigheid ervan hebben dan ook geen invloed op de vergoedingen zoals die voortvloeien uit de verloningsovereenkomst. De vordering van de tussenpersoon wordt gegrond verklaard.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal

Zoek op trefwoord