Rechtspraak

19/05/2023

299 - VOETBAL

Licentie nationale amateurclub - Licentie niet toegekend door de Licentiecommissie van de KBVB - In geval van hoger beroep herneemt het BAS de zaak in zijn geheel zowel in rechte als in feiten en moet het nagaan of aan de voorwaarden voor de toekenning van de licentie is voldaan op basis van de bewijsstukken toegezonden uiterlijk 24 uur voor de zitting - De licentie wordt toegekend maar de club wordt veroordeeld tot de kosten.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal

Zoek op trefwoord