Rechtspraak

10/05/2023

281 - VOETBAL

Commissie van tussenpersoon - De wil van een club om zijn verplichtingen ten aanzien van een tussenpersoon na te komen is een legitiem, reeds verkregen en dadelijk belang - Een beslissing van de Clearing Kamer van de Licentiecommissie van de KBVB is een beslissing in eerste en laatste aanleg. Het BAS heeft bijgevolg slechts een marginale toetsingsbevoegdheid en mag dus enkel beoordelen of de betwiste beslissing in overeenstemming is met de eigen reglementen en de bepalingen van dwingend recht of openbare orde en of de betwiste beslissing niet kennelijk onredelijk is - Indien een tussenpersoon tussenkomt in het kader van de transfer en de arbeidsovereenkomst van een speler kan de betaling van zijn vergoeding niet worden toegestaan - Noch de tussen de tussenpersoon en de club gesloten overeenkomst, noch enig ander element voorgelegd aan het arbitragecollege levert het bewijs van de tussenkomst van de tussenpersoon bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst van de speler – Het arbitragecollege geeft toestemming aan de club om de tussenpersoon te betalen.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal

Zoek op trefwoord