Rechtspraak

02/05/2023

290 - VOETBAL

Het Bondsparket wordt niet beschouwd als "een partij" en moet niet worden vermeld in het verzoekschrift tot hoger beroep - Een club die wordt vervolgd wegens racistische uitlatingen van zijn supporters heeft de mogelijkheid om zich te verdedigen voor de NKDR en voor het BAS over alle ten laste gelegde feiten, en in het bijzonder over de regelmatigheid van de procedure voor de stopzetting van de wedstrijd - Een verzoekschrift tot hoger beroep kan alleen nietig worden verklaard als de verweten onregelmatigheid of nalatigheid de belangen schaadt van de partij die zich op de uitzondering beroept - De scheidsrechter beschikt over een discretionaire bevoegdheid om te beslissen om een wedstrijd definitief te staken, maar artikel B6.55 van het reglement beperkt deze bevoegdheid - De objectiviteit van het scheidsrechtersverslag wordt aangenomen en een scheidsrechtersverslag heeft een hogere bewijskracht - Geen enkele reglementaire bepaling legt het voorafgaand verhoor van vertegenwoordigers van een club op vóór de disciplinaire zitting.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal

Zoek op trefwoord