Rechtspraak

11/04/2023

294 & 295 - VOETBAL

Een vrijwillige tussenkomst is slechts ontvankelijk indien de tussenkomende partij een persoonlijk en rechtstreeks belang aantoont - Dit belang kan van materiële of morele aard zijn - De vraag of een wedstrijd moet worden herspeeld of een forfaitscore moet worden toegepast is slechts van rechtstreeks belang voor de bij de wedstrijd betrokken clubs - Het belang van andere clubs kan niet als rechtstreeks worden omschreven - De vrijwillige tussenkomsten worden onontvankelijk verklaard -

Alvorens een wedstrijd definitief te staken moet de scheidsrechter de procedure in 3 fasen toepassen die voorzien is in artikel B6.55 van het reglement van de KBVB - Artikel B6.55.P, 3°, a) bepaalt dat de scheidsrechter contact moet opnemen met de veiligheidsverantwoordelijke van de organisator en de politie alvorens de wedstrijd te staken - Deze contactname kan gebeuren tijdens fase 2 om het treffen van maatregelen om wanordelijkheden te voorkomen mogelijk te maken – Gelet op het verslag van de Match Delegate is bij de beslissing om de wedstrijd te staken geen sprake van een kennelijke beoordelingsfout - De wedstrijd werd derhalve op regelmatige wijze gestaakt - Beroepen gegrond verklaard.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal

Zoek op trefwoord