Rechtspraak

01/04/2023

289 - VOETBAL - Partijen bij beroep tegen disciplinaire raad Profvoetbal KBVB - keuring terrein - bespeelbaarheid.

Dat het beroep is gericht tegen de KBVB en niet tegen de club betrokken is eerste aanleg, is zonder belang wanneer de beroepsprocedure gevoerd wordt in aanwezigheid van die club. Het arbitragecollege besluit op grond van diverse feitelijke vaststellingen dat de beslissing van de scheidsrechter om het veld bespeelbaar te verklaren niet kennelijk onredelijk was. Het is daarbij zonder belang dat voorafgaandelijk aan de keuring door de scheidsrechter, een ander persoon eveneens een keuring uitvoerde. De feiten in rapporten van de scheidsrechter worden verondersteld correct te zijn, waarbij het bewijs van hun onjuistheid wel kan worden geleverd (art. 40 FIFA Disciplinaire Code).

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal

Zoek op trefwoord