Rechtspraak

11/02/2023

273 - VOETBAL

Verzoek aan het BAS om het advies van de Belgische Mededingingsautoriteit als amicus curiae te bekomen - Verzoek verworpen omdat enkel de hoven en rechtbanken van de Belgische rechterlijke orde een “amicus curiae” aan de BMA kunnen vragen en het BAS geen “rechtscollege” is -

De beslissing van de PRO LEAGUE om clubs met infrastructuur voor D1A een forfaitair bedrag van € 500.000 toe te kennen, is een "besluit van ondernemersvereniging" dat de mededinging niet beperkt, omdat deze beslissing als doel heeft om de investeringen in infrastructuur te compenseren. Deze beslissing is legitiem en vormt een evenredig herverdelingsproces -

Indien een club in dezelfde omstandigheden, in tegenstelling tot eiser, de compensatie van € 500.000 zou hebben ontvangen zonder deze te moeten terugbetalen, zou eiser het slachtoffer zijn van discriminatie.

Heropening van de debatten teneinde verweerder in staat te stellen om aan te tonen dat een factuur naar de begunstigde club werd gestuurd, dat de terugbetaling werd bekomen en, bij gebrek hieraan, dat met alle mogelijke middelen getracht werd om de betaling te bekomen.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal

Zoek op trefwoord