Rechtspraak

27/07/2022

256 - VOETBAL

Beledigende uitlatingen, bedreigingen en spuwen naar de scheidsrechter - Schorsing voor een periode van 5 jaar (met uitstel voor 2 jaar) opgelegd door het Beroepscomité van eerste verweerster - De beoordeling door het BAS betreft een marginale toetsing van de naleving door tweede verweerster van haar eigen reglementen en van de bepalingen van dwingend recht of openbare orde, en of de betwiste beslissing niet kennelijk onredelijk is – Het scheidsgerecht kan uitsluitend over de strafmaat en de proportionaliteit ten opzichte van de begane fouten oordelen - De uitsluiting wordt teruggebracht tot het reglementaire minimum, d.i. drie jaar met uitstel voor twee jaar

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal

Zoek op trefwoord