Rechtspraak

21/05/2022

267 - VOETBAL

Verantwoordelijkheid van een club voor het gedrag van zijn supporters - Wanneer het BAS niet optreedt als beroepsinstantie in het kader van een disciplinaire beslissing van een sportfederatie beschikt het slechts over een marginale toetsingsbevoegdheid - Het kan uitsluitend nagaan of de federatie haar eigen reglementen en de dwingende wettelijke bepalingen of bepalingen van openbare orde heeft nageleefd, en of de beslissing niet kennelijk onredelijk is - De thuisclub is verantwoordelijk voor de veiligheid in zijn stadion en de rellen hadden kunnen worden voorkomen als de thuisclub ervoor had gezorgd dat de supporters van de twee clubs van elkaar gescheiden waren of de aanwezigheid van stewards had voorzien - De opgelegde sancties zijn in overeenstemming met het Reglement - De vordering is ongegrond.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal

Zoek op trefwoord