Rechtspraak

16/05/2022

247 - VOETBAL

Een verzoek tot evocatie kan slechts worden ingesteld tegen een beslissing van een disciplinaire instantie die niet (meer) vatbaar is voor een gewoon rechtsmiddel - De eventuele onontvankelijkheid van een eerst rechtsmiddel leidt niet automatisch tot de onontvankelijkheid van een volgend rechtsmiddel – Naar analogie met de voorwaarden voor een beroepsprocedure bij het Hof van Cassatie kan een verzoek tot evocatie slechts worden ingesteld wanneer de beslissing in eerste en laatste instantie is genomen of wanneer de beslissing is genomen naar aanleiding van een eerder ingesteld gewoon rechtsmiddel - Beroep bij het BAS ontvankelijk maar ongegrond.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal

Zoek op trefwoord