Rechtspraak

22/04/2022

255 - VOETBAL - Licentie - Nationale amateurclub seizoen 2022-2023 - Weigering licentie door Controlecommissie Voetbal Vlaanderen - Neerlegging nieuwe stukken - Toekenning licentie - Kosten

Gezien de nieuwe stukken en de erkenning van verweerders in conclusie dat aan de voorwaarden voor het toekennen van de licentie voldaan is, wordt de licentie van regionale amateurclub (2de en 3de afdeling) voor het seizoen 2022-2023 toegekend.

Het arbitragecollege gaat niet in op de vraag van de verzoekers om de verweerders te veroordelen tot de kosten van de arbitrageprocedure en het toekennen van een rechtsplegingsvergoeding. Het arbitragecollege stelt immers vast dat de beroepsprocedure gevolg is van de nalatigheid van de club om in eerste aanleg de noodzakelijke stukken tijdig voor te leggen, aan de administratie en de bevoegde Commissie.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal

Zoek op trefwoord