Rechtspraak

08/03/2022

254 - VOETBAL - Weigering van uitstel voetbalwedstrijd door Kalendermanager KBVB - geen interne verhaalsmogelijkheden - niet opdagen van één van de clubs ondanks de weigering van uitstel - gevolgen - sanctie

De reglementsbepaling dat de beslissing van de Kalendermanager KBVB betreffende aanvragen tot uitstel van een vastgestelde wedstrijd zonder verhaal is ( artikel B7.14 ) , is niet kennelijk onredelijk. Het competitieverloop zou ernstig worden verstoord indien er ook intern binnen de KBVB een beroepsmogelijkheid zou zijn tegen een beslissing van de Kalendermanager.

Aangezien er intern binnen de KBVB geen verhaal/beroep kon worden aangetekend, was de Disciplinaire Raad enkel bevoegd om te oordelen over de op te leggen sanctie naar aanleiding van de niet gespeelde wedstrijd waarbij een club niet kwam opdagen. De Disciplinaire Raad was niet bevoegd om te beslissen dat de Kalendermanager een nieuwe datum diende te bepalen voor de bewuste wedstrijd. De Disciplinaire Raad heeft door te beslissen dat de niet gespeelde wedstrijd opnieuw diende te worden ingepland door de Kalendermanager, haar bevoegdheid overschreden.

De club die niet akkoord was met de beslissing van de kalendermanager om de wedstrijd niet uit te stellen, kon beroep aantekenen bij het BAS zoals in de zaak BAS 248/22. De club heeft dit niet gedaan zodat enkel kan vastgesteld worden dat zij ten onrechte niet opdook voor de geplande wedstrijd. De Disciplinaire Raad diende dan ook een sanctie op te leggen aan de club die niet opdaagde en diende daarbij rekening te houden met de principes van evenredigheid en effectiviteit van de sanctie.

Het Arbitragecollege dient als beroepsorgaan diezelfde principes te hanteren. Het opleggen als sanctie van een forfaitnederlaag van 5-0 aan de niet opdagende club met toekenning van de drie punten aan de club die wel opdaagde (artikel B7.34 Bondsreglement) is evenredig en effectief.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal

Zoek op trefwoord