Rechtspraak

21/12/2021

227 - VOETBAL

Makelaar die optreedt voor de speler en voor de club - Er bestaat een belangenconflict wanneer de belangen van een speler tegenstrijdig zouden kunnen zijn met deze van een club - Krachtens het reglement en een algemeen rechtsbeginsel mag een lasthebber niet optreden als tegenpartij van de lastgever om een rechtshandeling te stellen in het kader van zijn mandaat.

De tussen de makelaar en de speler gesloten overeenkomst, die onlosmakelijk verbonden is met de tussen de makelaar en de club gesloten overeenkomst, moet derhalve nietig worden verklaard - De vordering van de makelaar is ongegrond.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal

Zoek op trefwoord