Rechtspraak

16/06/2021

218 - VOETBAL - Artikel 4 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering – Wanneer het aan het arbitragecollege voorgelegde geschil raakpunten vertoont met lopende onderzoeken moet het arbitragecollege de procedure schorsen tot de definitieve uitspraak van de strafrechter omtrent het bestaan van de aangevoerde inbreuken

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal

Zoek op trefwoord