Rechtspraak

10/05/2021

236 - VOETBAL - Licentie betaald voetbal voor het seizoen 2021-2022 - Tussenbeslissing van de Licentiecommissie om de debatten te heropenen - Beslissing van de Licentiecommissie om het Auditoraat voor de Licenties op te dragen een budgettaire opvolging te doen overeenkomstig artikel P7.38 van het Bondsreglement - Budgettaire opvolging van niveau 1 en niveau 2 - Gedeeltelijk gegrond beroep

Het arbitragecollege besluit dat de opvolging volgens niveau 2, naast de controle van niveau 1, niet buitensporig is, maar integendeel adequaat lijkt en in verhouding staat tot de huidige en vroegere situatie van de club en tot de nagestreefde doelstellingen, namelijk het goede verloop en de integriteit van de competities te waarborgen en de clubs in staat te stellen een licentie voor het volgende seizoen te blijven verkrijgen. Deze controle wordt ook gerechtvaardigd door de behoefte aan doorzichtigheid die voor alle clubs geldt en lijkt adequaat omdat zij verband houdt met de specifieke problemen waarmee de club wordt geconfronteerd, met name wat de salarissen betreft, en evenredig omdat zij geen bijzondere extra kosten meebrengt, aangezien de maandelijkse indiening van de geconsolideerde balans en de resultatenrekening niet meer vereist is.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal

Zoek op trefwoord