Rechtspraak

06/05/2021

238 - VOETBAL - Licentie nationale amateurclub en betaald voetbal 1B seizoen 2021-2022 – Weigering van de licentie door de Licentiecommissie - Trainer zonder arbeidsovereenkomst – Installatie van een gemiddelde verlichting van ten minste 800 lux – Stadion met een capaciteit van ten minste 1.500 zitplaatsen – Flexibele maar controleerbare toepassing van de infrastructuurvereisten – Toekenning van de licentie – Toezicht op de financiële situatie – Niveau 2.

Het kan niet volledig worden uitgesloten dat, net als in het seizoen 2020-2021, clubs die in de 1ste nationale afdeling spelen worden “opgevist” voor de afdeling 1B, bij gebrek aan voldoende deelnemers. Bijgevolg heeft de club een bestaand en daadwerkelijk belang bij het aanvragen van een licentie 1B voor het seizoen 2021-2022.
De vastgestelde en onbetwiste tekortkomingen van de club (een enigszins ontoereikend aantal zitplaatsen en de installatie van een adequate verlichting veertien dagen na de uitspraak van het BAS) rechtvaardigen niet dat de club de mogelijkheid wordt ontnomen om toegang te krijgen tot de markt van het profvoetbal, aangezien een weigeringsbeslissing onevenredig kan lijken ten opzichte van het nagestreefde doel en de opgeworpen tekortkomingen. De afweging van de respectieve belangen van de partijen in deze zaak rechtvaardigt een soepele maar controleerbare toepassing van de verplichtingen inzake infrastructuur die door het Bondsreglement worden opgelegd.
De toezichtsmaatregel, die de KBVB in ondergeschikte orde vordert (toezending, desgevallend langs elektronische weg, van betalingsbewijzen, afbetalingsplan, balans en resultatenrekening, wijzigingen in de lopende rekeningen) lijkt een legitiem doel na te streven en lijkt geen kostbare of zware last te vormen.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal

Zoek op trefwoord