Rechtspraak

18/02/2021

225 - VOETBAL - Sportmakelaar - Transfer van een voetballer van een Belgische club - Schuldbekentenis - Openstaand saldo - Arbitragekosten - Proceskostenvergoeding – Kosten van raadsman toegekend ex aequo et bono

Zonder de kosten te ontkennen van de raadsman die de eiseres heeft moeten consulteren, merkt het arbitragecollege op dat in dit geval deze kosten in verband met de arbitrage beperkt blijven tot het opstellen van het inleidende document. Bij gebreke van stukken wordt een bedrag ex aequo et bono toegekend als vergoeding voor de kosten van de raadsman.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal

Zoek op trefwoord