Rechtspraak

04/12/2020

217 - FUTSAL - Misplaatste uitlatingen of herhaaldelijke kritiek t.a.v. een scheidsrechter - Gele kaart en rode kaart - Geen oproeping voor fysieke agressie aan scheidsrechter - Schorsing door Provinciaal Comité Limburg - Hoger beroep laattijdig ingesteld - Evocatieverzoek tegen beslissing PC Limburg - Evocatieverzoek onontvankelijk verklaard door evocatiecommissie wegens vroegtijdig ingediend - Nieuw evocatieverzoek tegen beslissing PC Limburg na arbitrale uitspraak - Beroep tegen beslissing evocatiecommissie - Vordering ongegrond

Er kan evocatie worden aangetekend tegen een beslissing van een disciplinaire instantie in eerste aanleg genomen in geval van ontdekking van een nieuw feit. Een nieuw evocatieverzoek kan alsnog ontvankelijk beschouwd worden voor wat betreft de vraag of tegen de juiste beslissing evocatie werd ingesteld. De evocatietemijn van zeven dagen van artikel B11.88 van het Bondsreglement loopt vanaf de kennisname van het aangevoerd nieuw feit, dat in casu bestaat uit de beweerde tegenstrijdigheid van twee beslissingen van de disciplinaire commissie.
Het arbitragecollege volgt de evocatiecommissie in haar oordeel dat het evocatieverzoek werd afgewezen omwille van laattijdigheid, weze het op basis van een ander motief omdat de termijn om het evocatieverzoek in te dienen reeds vroeger was beginnen lopen.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Zaalvoetbal

Zoek op trefwoord