Rechtspraak

21/09/2020

214 - VOETBAL - Stopzetting van de competitie als gevolg van de Covid-19-crisis - Degradatie uit derde klasse ACFF naar de Brabantse provinciale eerste klasse - Intrekking van de licentie van een andere club in dezelfde klasse - Vrijkomende plaats in derde klasse ACFF - Toewijzing van de vrijkomende plaats aan een stijgende club uit de provinciale eerste klasse van dezelfde provincie in plaats van aan verzoekster - Artikel A476 KBVB reglement - Klacht - Verwerping van het beroep

Terwijl de artikelen A476 en A1532.12 van het KBVB reglement een identieke situatie lijken te regelen, heeft artikel A1532.123, dat verwijst naar artikel B1532, betrekking op verschillende situaties waarin het aantal dalers moet worden verminderd, terwijl artikel A476 alleen betrekking heeft op de specifieke situatie van het niet verkrijgen van een licentie. Hieruit volgt dat de in artikel A476 bedoelde regel, ook al is deze in het KBVB reglement opgenomen onder de rubriek “Algemeen”, moet worden beschouwd als een bijzondere regel die op grond van het algemene beginsel lex specialis derogat legi generali de voorkeur moet krijgen en in het onderhavige geval moet worden toegepast, aangezien deze meer in het bijzonder gericht is op de beoogde feitelijke situatie. Het arbitragecollege is van mening dat het ACFF terecht benadrukt dat de bepaling van artikel A476, die van latere datum is dan artikel B1532, voorrang moet krijgen op deze laatste, met toepassing van het adagium lex posterior derogat priori.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal

Zoek op trefwoord