Rechtspraak

17/09/2020

212 - VOETBAL - De beslissingen genomen door de ACFF vormen geen akten van een administratieve overheid in de zin van artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State - Het Sportcomité van de ACFF en het Beroepscomité van de ACFF zijn derhalve niet verplicht om de rechtsmiddelen, de bevoegde instanties en de voorgeschreven vormen en termijnen te vermelden - Er is geen schending van artikel 6 van het EVRM wanneer de procedure kan worden onderworpen aan een "controle achteraf door een rechterlijke instantie met volledige rechtsmacht", in casu het BAS - Zeer korte termijnen kunnen gerechtvaardigd zijn door de noodzaak om de reeksen snel samen te stellen voor het komende seizoen - De procedure bij het BAS laat niet toe om het gebrek dat heeft geleid tot de onontvankelijkheid van het beroep voor het Beroepscomité van de ACFF te herstellen. Er is daarom geen noodzaak om de grond van de vordering te beoordelen.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal

Zoek op trefwoord