Rechtspraak

04/09/2020

206 - TAFELTENNIS - Pandemie COVID-19 - Beëindiging van de competitie - Ontzegging van toegang tot de provinciale afdeling 1WB 2020- 2021 - Provinciaal Comité van Luik – "van Kerm-methode" - Betwisting van de toegepaste berekeningsmethode - Nationaal sportreglement - Hoogste verhouding tussen het aantal betwiste punten en het maximum aantal te verzamelen punten in de respectievelijke reeksen - Beroep afgewezen door Tuchtcommissie - Bevestiging door Commissie in beroep van beslissing van Tuchtcommissie - Autonomie van de Provinciale Comités in de samenstelling van de reeksen - Klacht ongegrond

Artikel C.11.1 van het Provinciaal Reglement van de Koninklijke Belgische Tafeltennisbond verwijst niet naar de nationale berekeningsmethode, maar bepaalt alleen dat de voorwaarden voor de kwalificatie van een club om deel te nemen aan de eindrondes moeten worden vastgesteld op basis van nationale criteria. In artikel C.11.2 staat precies en expliciet dat de eindrondes van de provinciale afdelingen onder de verantwoordelijkheid van de Provinciale Comités vallen. De Provinciale Comités beslissen autonoom over de samenstelling van de reeksen voor hun respectievelijke provincies.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Tafeltennis

Zoek op trefwoord