Rechtspraak

24/08/2020

166 - ROEIEN - Sancties die door de jury tijdens regatta's aan de eiser worden opgelegd - Klacht ondertekend alleen door de voorzitter van de eiser en niet door twee bestuurders - Eiser vertegenwoordigd door twee bestuurders tijdens zitting van het tuchtcomité - Klacht niet-ontvankelijk verklaard door het tuchtcomité - Verwerping van het beroep

Wanneer de inleidende akte voor een klacht niet door een bevoegd orgaan van een rechtspersoon gedaan werd, kan deze onregelmatige situatie worden gecorrigeerd en/of goedgekeurd door naar behoren gemachtigde organen van die rechtspersoon. Deze correctie/goedkeuring moet echter plaatsvinden vóór het verstrijken van de vooraf vastgestelde termijn voor het instellen van de klacht. De Code van de Roeibond bepaalt dat een klacht tegen de beslissing van de jury binnen 5 werkdagen moet worden ingediend. Terwijl de klacht inderdaad binnen de termijn van vijf werkdagen werd ingediend, werd de hoorzitting van het tuchtcomité twee maanden na het indienen van de klacht gehouden. Hoewel de eiser op de hoorzitting van het tuchtcomité door twee bestuurders werd vertegenwoordigd, was er geen goedkeuring meer mogelijk, omdat de termijn van vijf dagen ruimschoots was overschreden. De beroepsprocedure kan het aanvankelijke gebrek dat tot de niet-ontvankelijkheid van de klacht van de eiser heeft geleid niet zuiveren.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Roeien

Zoek op trefwoord