Rechtspraak

06/08/2020

209 - VOETBAL

Licentie profvoetbal – De verzoeker vraagt het BAS voor een tweede keer de toekenning van de licentie aan – De omstandigheid dat de licentie in een eerste zaak via een hervorming van de beslissing van de Licentiecommissie werd aangevraagd en in een tweede zaak onder de vorm van een herstelling in natura van een fout van de KBVB, heeft geen invloed op de aard van de vordering – Het advies van de Mededingingsraad vormt geen nieuw feit – Op grond van artikel 23 van het Gerechtelijk Wetboek en van het beginsel van het gezag van gewijsde stelt het arbitragecollege dat de vordering onontvankelijk is –

Een onrechtmatig handelen door de Club wordt door de KBVB ingeroepen, doordat de club "procedurele hardnekkigheid" zou hebben getoond die de normale uitoefening van de verdedigingsrechten overschrijdt – Het
instellen van verschillende procedures vormt op zich geen fout – Reconventionele vordering tot schadevergoeding ongegrond verklaard.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal

Zoek op trefwoord