Rechtspraak

11/08/2020

205 - FUTSAL - Misplaatste uitlatingen of herhaaldelijke kritiek t.a.v. een scheidsrechter - Gele kaart en rode kaart - Geen oproeping voor fysieke agressie aan scheidsrechter - Schorsing door Provinciaal Comité Limburg - Hoger beroep laattijdig ingesteld - Evocatieverzoek tegen beslissing PC Limburg - Evocatieverzoek onontvankelijk verklaard door evocatiecommissie - Beroep tegen beslissing evocatiecommissie - Vordering ongegrond

Het arbitragecollege stelt vast dat de speler oorspronkelijk louter was opgeroepen door het Provinciaal Comité Limburg voor feiten die verband houden met misplaatste uitlatingen of herhaaldelijke kritiek t.a.v. een (assistent-)scheidsrechter, en dat hij zich tijdens de zitting heeft verdedigd ten aanzien van fysiek geweld ten opzichte van de scheidsrechter. Het arbitragecollege oordeelt dat de speler aldus ten onrechte voorhoudt dat hij niet wist staande de zitting dat dit onderdeel aanvullend aan hem ten laste gelegd werd.

Het arbitragecollge volgt de evocatiecommissie in haar oordeel dat het evocatieverzoek vroegtijdig werd ingesteld omdat evocatie een buitengewoon rechtsmiddel is dat de intrekking van een in kracht van gewijsde gegane beslissing beoogt en omdat er tegen de beslissing van het Provinciaal Comité Limburg hoger beroep werd ingesteld en omdat de belissing van het PC Limburg nog niet definitief was op het ogenblik dat de evocatie werd ingesteld.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Zaalvoetbal

Zoek op trefwoord