Rechtspraak

28/07/2020

208 - VOLLEYBAL - Liga A-licentie - Licentie verleend voor het seizoen 2018-2019 - Licentie geweigerd voor het seizoen 2020-2021 - Onbetaald gebleven boetes - Geloof dat de schuld was kwijtgescholden - Klacht - Verwerping van het beroep

De club was verplicht om de licentiecommissie volledig te informeren over haar situatie met betrekking tot de ontvangen boetes en om de vereiste uitleg te geven. De club heeft geen documenten ingediend die het arbitragecollege in staat zouden hebben gesteld te betwisten dat de club haar situatie met betrekking tot de boetes had gemeld, zoals zij verplicht was te doen. De toekenning van de licentie voor 2018-2019 is dus kunnen gebeuren zonder dat de licentiecommissie op de hoogte was over de openstaande schuld. In deze omstandigheden is het arbitragecollege van mening dat er sprake was van een onbetaalde schuld van de club aan de Liga en dat deze schuld niet is verdwenen. De club toont niet aan dat zij een schuldvordering had tegen de Liga. Het scheidsgerecht vindt dat er dan ook geen reden voor compensatie is.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Volleybal

Zoek op trefwoord