Rechtspraak

13/07/2020

163 - VOETBAL - Bengaals vuur geworpen door supporters, waardoor er schade kwam aan de kunstgrasmat – Beroep aangetekend bij het BAS – De club heeft wel een belang bij het vorderen van een schadevergoeding en de vordering is ontvankelijk al is de club niet zelf eigenaar van de infrastructuur – Herstelling zonder organisatie van tegensprekelijke vaststellingen of expertise omtrent de hoegrootheid van de schade – Geen aanstelling van een deskundige bevolen door het arbitragecollege aangezien een deskundige geen nuttige vaststellingen meer zou kunnen doen – Het arbitragecollege begroot de geleden schade ex aequo et bono op een bedrag van 40.000€ - Kosten van de arbitrageprocedure ten laste van beide partijen gelegd

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal

Zoek op trefwoord