Rechtspraak

10/07/2020

171 – VOETBAL – Reglementaire bepalingen van de UEFA met betrekking tot de verplichting voor de clubs om lokaal opgeleide spelers te hebben – De vordering die ertoe strekt deze bepalingen nietig te verklaring is onontvankelijk aangezien de UEFA geen partij in het geding is en het bestaan van een collusie tussen de UEFA en de KBVB niet is aangetoond. – De regels van de KBVB met betrekking tot lokaal opgeleide spelers zijn van toepassing op alle spelers en houden geen enkele discriminatie in op grond van nationaliteit of vestigingsplaats – Deze regels zijn niet onevenredig ten aanzien van de nagestreefde doelstelling, namelijk de noodzaak aan opleiding van jonge sporters en de noodzaak om eerlijkheid en openheid in de sportcompetities te waarborgen. – Deze regels schenden noch artikel 23 van de Belgische Grondwet (recht op arbeid en op de vrije keuze van beroepsarbeid), noch artikel 14 van het EVRM (genot van de rechten en vrijheden zonder enig onderscheid op welke grond ook)

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal

Zoek op trefwoord