Rechtspraak

12/06/2020

200 - VOETBAL - Licentie amateurclub in de hogere regionale afdelingen (D2-D3) - De club voldoet niet aan de voorwaarden in verband met de attesten van de RSZ en de FOD Financiën op het ogenblik dat het Beroepscomité zich buigt over het dossier – Een voorziening in evocatie is mogelijk op grond van een nieuw feit - Het feit dat er gesprekken lopen met een kandidaat-overnemer is geen nieuw feit dat zou rechtvaardigen de zaak terug te sturen naar de instantie die de beslissing heeft genomen - Vordering gedeeltelijk gegrond en kosten gelijkelijk gedeeld gelet op de foutieve motivering van de Evocatiecommissie

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal

Zoek op trefwoord