Rechtspraak

05/06/2020

199 – VOETBAL – COVID-19 Pandemie – Stopzetting competitie – Crisiscel – Interpretatieve beslissing gevraagd aan Hoge Raad – Vastlegging eindrangschikking en aanduiding stijgers en dalers – Andere ploeg dan verzoeker aangeduid als stijger – Artikel B 1723 Reglement KBVB – Vordering verjaard wegens laattijdig ingediend

Overeenkomstig artikel 20 van het BAS Arbitragereglement is de termijn zoals omschreven in het reglement van de sportbond bepalend of een beroep tegen een beslissing van een sportbond tijdig is ingediend. Artikel B 1723 van het Reglement van de KBVB bepaalt een termijn van 7 dagen na de publicatie om verhaal bij het BAS in te stellen. Deze termijn geldt zowel voor de specifieke verhalen bepaald onder B 1723.1 als voor andere verhalen zoals bepaald onder B 1723.2.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal

Zoek op trefwoord