Rechtspraak

05/06/2020

181 – FUTSAL – COVID-19 Pandemie – Stopzetting competitie – Crisiscel – Interpretatieve beslissing gevraagd aan Hoge Raad – Geen eindrondes, play-offs of testwedstrijden om eindrangschikking te bepalen – Marginale toetsingsbevoegdheid BAS – Aangevochten beslissing niet kennelijk onredelijk of onrechtmatig – Vordering ongegrond

Het BAS heeft slechts een marginale toetsingsbevoegdheid, met andere woorden het BAS kan slechts oordelen of de beleidsbeslissing die door de bevoegde instantie(s) binnen de KBVB werd genomen al dan niet kennelijk onredelijk is, en met andere woorden of een bevoegde instantie, in dezelfde omstandigheden geplaatst, in alle redelijkheid tot het genomen besluit had kunnen komen.

Het arbitragecollege is van oordeel dat bepaalde verkozen/aangeduide leden voor de crisiscel en de Hoge Raad in voorliggende situatie minstens op het moment dat het voorwerp/de inhoud van de vergadering, waarop de
beslissingen moesten worden genomen, ondanks de integriteit die voor hen wordt vermoed/aangenomen, hadden moeten beseffen dat er een schijn van partijdigheid in hun hoofde kon bestaan, zodat ze zich hadden dienen te onthouden van de beraadslaging en de beslissingen over het voorgelegde probleem. Indien deze beslissingen nadien niet door de respectieve raden van bestuur moesten worden gevalideerd, dan waren het volwaardige beslissingen geweest, maar dit was klaarblijkelijk niet het geval. Dit betekent met andere woorden dat de nietigheid die zou kunnen worden uitgesproken in verband met de beslissingen van de crisiscel en van de Hoge Raad gedekt werd door de latere beslissing van de raad van bestuur van de KBVB, waarbij dient opgemerkt dat de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van deze raden
van bestuur niet in twijfel wordt getrokken.
De beslissing om de eindronde te annuleren, waaraan de acht hoogst gerangschikte ploegen zouden deelnemen, en om het eindklassement te bepalen en de kampioen aan te duiden, is niet kennelijk onredelijk.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Zaalvoetbal

Zoek op trefwoord