Rechtspraak

10/05/2020

178 - VOETBAL - Buiten elke procedure met betrekking tot de toekenning van een licentie heeft een club er belang bij dat de toepasselijke regels in overeenstemming zijn met de mededingingsregels - Het staat niet vast dat het continuïteitsbeginsel ingesteld door het Bondsreglement en de verhalen voor het BAS een inbreuk vormen op de mededingingsregels - Deze regels lijken adequaat en evenredig te zijn ten aanzien van het nagestreefde doel, namelijk de financiële soliditeit van de clubs die deelnemen aan de competitie - Verklaringen en interviews kunnen niet worden beschouwd als buitengerechtelijke bekentenissen - Al heeft de Licentiecommissie van de KBVB geen rechtspersoonlijkheid is deze commissie, gelet op haar taken en samenstelling, bedoeld om echt onafhankelijk te zijn, en haar beslissingen zijn geen beslissingen van de KBVB maar deze van een afzonderlijk orgaan die vatbaar zijn voor een beroep voor het BAS.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal

Zoek op trefwoord