Rechtspraak

12/05/2020

183 - VOETBAL - Licentie profvoetbal - De publicatie van het Licentiedepartement van 14 oktober 2019 heeft dezelfde waarde niet als het bondsreglement maar is bedoeld om het reglement te interpreteren en te verduidelijken - Het controlesysteem van de huidige en toekomstige financiële toestand van de clubs is noodzakelijk en rechtmatig en de eis van continuïteit vormt geen misbruik van een machtspositie - Er moest aan de algemene voorwaarden en aan de voorwaarden van continuïteit worden voldaan vóór de uitbraak van de COVIC-19-crisis, en een club mag de crisis niet als voorwendsel gebruiken om zich aan zijn verplichtingen te onttrekken -Sponsor- en/of reclameovereenkomsten komende van een verbonden juridische entiteit kunnen alleen in aanmerking worden genomen indien zij werden betaald op de rekening van de club - De beslissing van weigering van de licentie wordt bevestigd

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal

Zoek op trefwoord