Rechtspraak

10/05/2020

190 - VOETBAL - Indien een club de hoop blijft houden om toegang te krijgen tot D1A in de hypothese dat andere clubs hun licenties niet zouden krijgen is hij wel een “belanghebbende club” in de zin van artikel P421 van het Bondsreglement en heeft hij een procesbelang - De verplichting van de partijen om mee te werken aan de bewijsvoering kan alleen betrekking hebben op precieze en relevante feiten, waarvan de kennis nuttig is voor de oplossing van het geschil - Verklaringen en interviews opgenomen in persartikels vormen geen buitengerechtelijke bekentenissen - De schuldeiser van een club is door dat enkele feit niet een verbonden juridische entiteit van de club die in de zin van artikel P.407.25°.3 van het bondsreglement een beduidende invloed uitoefent - De Licentiecommissie van de KBVB is, gelet op haar taken en samenstelling, bedoeld om echt onafhankelijk te zijn, en haar beslissingen zijn geen beslissingen van de KBVB.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal

Zoek op trefwoord