Rechtspraak

08/05/2020

193 - VOETBAL - Licentie van nationale amateurclub niet toegekend wegens het ontbreken van een controleverslag opgesteld door een commissaris die is benoemd door de Algemene Vergadering - Fundamenteel verschil tussen een vereenvoudigd verslag en een volledig verslag - Het arbitraal college kan ten gunste van een club niet afwijken van een reglementaire bepaling die aan alle andere clubs wordt opgelegd - De club toont niet aan hoe de sanitaire toestand en de daarmee gepaarde insluiting het opstellen van een verslag dat vóór de periode van insluiting had moeten worden opgesteld, onmogelijk zouden hebben gemaakt - Overmacht veronderstelt een plotseling, niet te voorzien element dat in casu niet bestaat

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal

Zoek op trefwoord